Denní program

7.00 - 8.30 otevírací doba školky, hrajeme si, povídáme si - přizpůsoujeme práci konkrétním přáním a potřebám dítěte, pouze nabízíme možnosti
8.30 - 8.45 cvičíme - začleňujeme prvky zdravé tělesné výchovy, jógy a dětského aerobiku, vedeme děti ke správnému vývoji po tělesné stránce, procvičujeme jednoduché tělovýchovné prvky, seznamujeme děti s pohybovými hrami, používáme tradiční i netradiční pomůcky - švihadla, provazy, tyče, míče, šátky, stuhy, gumy, obruče, plastové kužely, válečky, plyšáky, molitany.
8.45 - 9.15 svačinka - nabízíme dětem svačinku, ktrerá se skládá nejčastěji z pečiva s pomazákou, zeleninového talíře - 3 druhy zeleniny, a ovocného čaje. Děti mají možnost svačinku odmítnou či si naopak přidat.
9.15 - 10.00 dopolední činnosti - organizovaná skupinová práce zaměřená na rozvoj určité oblasti - střídáme činnosti výtvarné, tělesné, dramatické, pracovní , učíme se písničky, básničky, procvičujeme řeč, čteme si pohádky, rozvíjíme fantazii...
10.00 - 11.45 pobyt venku - učíme se, jak se chovat k přírodě kolem nás, hrajeme si na našem hřišti
11.45 - 12.30 obědváme - snažíme se děti vést k osvojování základních pravidel stolování,samostatnosti a hygienických návyků
12.30 - 14.15 odpočíváme - čtení pohádek, poslouchání nahrávek, zpívání ukolébavek, respektujeme individuální potřebu spánku, předškolní děti mají zajištěný odpolední kroužek dle denní nabídky - odpočinek trvá cca 30 minut
14.15 - 15.00 vstáváme a svačíme - odpolední svačina se skládá nejčastěji z mléčného výrobku a ovoce, po svačině mají děti možnost volné hry
15.00 - 15.30 zájmový kroužek dle denní nabídky
15.30 - 17.00 volná hra dětí, povídací kroužek - hodně si povídáme a snažíme se poslouchat druhé, čekání na rodiče, popř. dodělávání práce z odpoledne

Zaměření dnů pro jednotlivá oddělení platné od 1.9.2021

Cvrčci

Pondělí: Dramatika, odpoledne Tanečky a Zpívánky
Úterý: Hudební činnosti, od 1.10. Canisterapie, odpoledne Angličtina s rodilou mluvčí
Středa: Angličtina s Pavlou, odpoledne Pohybová činnost
Čtvrtek: Výtvarné a pracvoní činnosti, odpoledne Tanečky v angličtině
Pátek: Rytmocvička, odpoledne Dětská mensa

Třídní plány Cvrčků
Plány Dětská mensa
Třídní plány Angličtina

Pavoučci

Pondělí: Rytmocvička, odpoledne Tanečky a Zpívánky
Úterý: Dramatika, od 1.10. Canisterapie, odpoledne Pohybová chvilka
Středa: Pohybová chvilka, odpoledne Angličtina s rodilou mluvčí
Čtvrtek: Výtvarné a pracovní činnosti, odpoledne Tanečky v angličtině
Pátek: Angličtina s Pavlou, odpoledne Dětská mensa

Třídní plány Pavoučků
Plány Dětská mensa
Třídní plány Angličtina

Žabičky

Pondělí: Pohybová chvilka, Dětská mensa
Úterý: Angličtina s Pavlou, odpoledne Zpívánky
Středa: Dramatika, odpoledne Dramatika
Čtvrtek: Pracovní činnosti, odpoledne Angličtina s rodilou mluvčí
Pátek: Rytmocvička, odpoledne Hravá dílna

Třídní plány Žabiček
Plány Dětská mensa
Třídní plány Angličtina

Sovičky

Pondělí: Pohybová chvilka, odpoledne Dětská mensa
Úterý: Dramatika, odpoledne Předškoláček v ZŠ Easy Start, mladší děti Monte dílnička
Středa: Rytmocvička, odpoledne Angličtina s rodilou mluvčí
Čtvrtek: Výtvarné a pracovní činnosti, odpoledne Výtvarné a pracovní činnosti
Pátek: Angličtina hrou, odpoledne Montessori poůcky

Třídní plány Soviček
Plány Dětská mensa

Světlušky

Pondělí: Dramatika, odpoledne Pracovní činnosti
Úterý: Zpívánky v AJ, odpoledne Předškoláček v ZŠ Easy Start, mladší děti Monte dílnička
Středa: Pohybová chvilka, odpoledne Angličtina s rodilou mluvčí
Čtvrtek: Angličtina hrou s Pavlou, odpoledne Deskové hry
Pátek: Hudební chvilka s flétnou, odpoledne Dětská mensa

Třídní plány Světlušek
Plány Dětská mensa
Třídní plány Angličtina

Včeličky

Pondělí: Angličtina hrou s Pavlou, odpoledne Grafomotorika
Úterý: Dramatika, odpoledne Pracovní činnosti
Středa: Pohybová chvilka, odpoledne Předškoláček v ZŠ Easy Start
Čtvrtek: HUdební chvilka, odpoledne Montessori dílna
Pátek: Dětská mensa, odpoledne Angličtina s Rodilou mluvčí


Třídní plány Včeliček
Plány Dětská mensa
Třídní plány Angličtina